Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account
Non English | Popularity: 1 | Entries: 130 | Updated: 1 year ago | | Add to My Feeds

รู้จักน้องชาย(อวัยวะเพศชาย) องคชาต

ส่วนประกอบของอวัยวะเพศชาย

องคชาตหรือลึงค์

เป็นอวัยวะเพศที่ยื่นยาวออกมาจากส่วนของร่างกาย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของถุงอัณฑะ ภายนอกปกคลุมด้วยผิวหนัง ภายในเป็นกล้ามเนื้อซึ่งมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ซึ่งจะมีท่อปัสสาวะอยู่โดยตลอดและมีช่องเล็กๆ เปิดอยู่ที่ตอนปลาย ท่อนี้จะเป็นทางผ่านของทั้งปัสสาวะและน้ำอสุจิ ส่วนขององคชาตินี้สามารถยืด หดและขยายตัวตั้งขึ้นได้เอง และจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามการเจริญเติบโตของร่างกาย

นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีขนงอกออกมาปกคลุมบริเวณรอบโคนขององคชาติ ขนนี้จะช่วยลดการกระแทกและการเสียดสีในขณะที่มีเพศสัมพันธ์

ส่วนหัวขององคชาต

โดยเฉพาะตอนปลาย จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างไวต่อความรู้สึกมากกว่าส่วนของหนังหุ้มปลาย เนื่องจากมีเส้นประสาทและเส้นโลหิตมาหล่อเลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติอวัยวะเพศชายจะอ่อนนุ่มและห้อยลง แต่เมื่อถูกกระตุ้นเร้าทางเพศจนเกิดอารมณ์ (หรือบางครั้งอาจจะไม่ได้ถูกเร้าอารมณ์ก็ได้) หรือถูกสัมผัสตรงส่วนนี้อวัยวะเพศก็จะแข็งตัวขึ้นมาได้เองในทันที

หนังหุ้มปลายองคชาต

จจะคลุมส่วนหัวของอวัยวะเพศไว้ ปกติเวลาที่อวัยวะเพศเกิดอาการแข็งตัว หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศนี้จะเปิดออกเอง ทำให้ส่วนหัวของอวัยวะเพศโผล่ออกมาอยู่ข้างนอก

แหล่งที่มา : teen path

Share/Save/Bookmark

More from ท่านชาย


^ Back To Top