Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account

Non English | Entries: 306 | Views: 1244 | Modified: 8 years ago | | Add to My Feeds
Report
Bir önceki yazımızda size Yalova Vali Yardımcısı Şakir Özdikici'nin Yalova İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurarak kendisinden haksız yere alınan vadeli ve vadesiz hesap işletim ücretinin iadesini istediğini ve açılan davanın lehine sonuçlandığını duyurmuştuk.

Eğer siz de bu davada olduğu gibi çalıştığınız banka ile yapmış olduğunuz hesap açım sözleşmesinde ilgili maddenin olmadığını ve bankanın hesap işletim ücretinin alınacağı ile ilgili olarak size yazılı veya sözlü hiç bir haber vermeden hesap işletim ücretini tahsil ettiğini düşünüyorsanız, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine bir itiraz dilekçesi ile başvurarak ücretin iadesini isteyebilirsiniz.

Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır. Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır. Yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır. Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir. Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, illerde il müdürlükleri, ilçelerde ise kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir. Tüketici Sorunları Hakem heyetiyle ilgili daha fazla bilgiyi Çankaya Kaymakamlığı web sitesinden bulabilirsiniz.

Hesap işletim ücretine itiraz edebilmeniz için gerekli olan itiraz dilekçesini Tüketici Dernekleri Federasyonu'nun web sitesinden aldık. Aşağıda vermiş olduğumuz zip dosyasının içinde bu dilekçe, Fatik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin vermiş olduğu benzer karar örneği ve Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu dava kararı örneği bulunmaktadır. Dilekçeyi doldurup bu iki kararı ve tahsil edilen ücretlerin dekontları ile birlikte bağlı bulunduğunuz ilin Hakem Heyeti'ne bizzat veya posta yolu ile hesap işletim ücreti itirazında bulunabilirsiniz.

Banka Hesap İşletim Ücreti İtiraz Dilekçesi


İlgili Yazı : Bu yazı Tüketici Finansmanı Rehberi'nde yayınlanmıştır. Banka Hesap İşletim Ücreti İtiraz Dilekçesi Örneği


More from Tüketici Finansmanı Rehberi - Kredi Kartı, Kredi, Mortgage, Sigorta, Leasing Tavsiyeleri



^ Back To Top