Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account

Non English | Entries: 76 | Views: 249 | Updated: 4 years ago | | Add to My Feeds
Report
SATIŞ MÜDÜRÜ GÖREVLERİBütçe komitesinde yer alır, segmenti ile alakalı bütçesini hazırlar.Sejour ile alakalı işletmenin satış faaliyetlerini yürütmek.Kendi konusu ile alakalı yılık, amaç, strateji ve uygulama planlarını hazırlar.Pazar hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri güncel tutmak.Satış ve pazarın kendisi hakkında genel müdüre ve satış koordinatörüne istatistiki raporlar ve öneriler hazırlamak.Sejour ile alakalı gelir arttırıcı yöntemler ve sistemler oluşturmak, uygulamak.Satış personelinin işe alımı, eğitimi, performans takibi ve denetiminden sorumludur.Departmanını temsilen operasyon toplantılarına katılmak.Yeni satış tekniklerini ve yeni pazarları araştırmak, takip etmek.Rakip işletmelerle, Pazar ilişkilerini devamlı takip etmek.Satış konusunda kriz durumlarına ait program ve önlem paketi hazırlamakYurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak burada satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek.Üstleri tarafından işi ile ilgili istenebilecek diğer görevleri yerine getirmek.SATIŞ MÜDÜR YARDIMCISI - MICE * GÖREVLERİ:Satış Müdürü-MICE ile karara bağlanmış satış aktivitelerini gerçekleştirmek.Departmana ulaşan grup taleplerinin 24 saat içerisinde yanıtlanmasını sağlamak.Pazar hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri güncel tutmak.Satışların ilgili otel standart, politika, prensiplere uygun yapılmasını sağlamak.Teklif, takip ve bilgi aktarım sürecini en sağlıklı biçimde çalıştırmak.Verilen teklifleri, Satış Sorumlusu-MICE ile takip etmek.Alınmış olan grup organizasyonlarının program ve detaylarını ilgili departmanlara ayrıntılı olarak aktarır, operasyonu takip etmek.Departmanını temsilen operasyon toplantılarında, gerektiğinde Satış Müdürü-MICE’ a vekalet etmek.Acentalara / Şirketlere belirlenmiş prensipler çerçevesinde satış ziyaretleri gerçekleştirmek.Gerektiğinde konusu ile alakalı yerli ve yabancı fuarlara katılmak.Standart dışı taleplerde üstünün onayını almak, önerilerini sunmak.Üstleri tarafından işi ile ilgili istenebilecek diğer görevleri yerine getirmek.SATIŞ SORUMLUSU - MICE Görevleri:Karara bağlanmış satış aktivitelerini gerçekleştirmek.Departmana ulaşan grup taleplerinin 24 saat içerisinde yanıtlamak.Satış Departmanı-MICE genel operasyonu ile alakalı tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmak ve bilgileri taze tutmak.Günlük ve haftalık satış raporlarını hazırlamak.Pazar hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri güncel tutmak.Satışların ilgili otel standart, politika, prensiplere uygun yapılmasını sağlamak.Teklif, takip ve bilgi aktarım sürecini en iyi şekilde uygulamak.Verilen teklifleri ve gönderilen kontratları takip etmek.Alınmış olan grup organizasyonlarının program ve detaylarını Satış Müdür Yardımcısı-MICE ile birlikte, ilgili departmanlara ayrıntılı olarak aktarmak, operasyonu takip etmek.Kendi departmanı sorumluluğu gereğince tüm dosyalama işlemlerini daima ve düzenli bir şekilde yürütmek.Kendisine verilecek tüm doğrudan postalama işlerini yürütmek.Gerektiğinde konusu ile alakalı yerli ve yabancı fuarlara katılmak.Standart dışı taleplerde üstünün onayını almak, önerilerini sunmak.Üstleri tarafından işi ile ilgili istenebilecek diğer görevleri yerine getirmek.* MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events)

More from Turizm Bilgi Blogu

TEKİROVA 08 Jun 30
Turizmde Kariyer 08 Mar 25
VOUCHER 08 Mar 23


^ Back To Top