Search for
Login | Username Password Forgot? | Email: | Create Account

Non English | Entries: 83 | Views: 49 | Updated: 3 years ago | | Add to My Feeds
Report
Kullanılacağı işe ve amaca göre değişik film çeşidi vardır. Siyah-beyaz ve renkli olarak iki büyük bölüme ayrılan filmlerden renkli olanlar, doğanın renklerini aslına uygun biçimde aktaran özel yapıda filmlerdir. Siyah-beyaz filmse, doğadaki bütün renkleri, siyahtan beyaza doğru ve grinin çeşitli derecelerine ayırır. Boylarına göre 35 mm`den küçük filmlere dar filmler, daha büyüklerine de geniş filmler denir.Bugün en çok kullanılan standart film 35 mm. genişliğindedir. Standart filmde iki kenan boyunca düzenli aralıklarla diş delikleri vardır/h...

More from Bilgiuzmani.com - Genel ve Pratik Bilgiler

Sinema Ne Demektir? 09 Mar 26


^ Back To Top